12 - 06 - 2012

verankering van Cultuur educatie in Bossche onderwijs


21 basisschool directeuren van ATO scholenkring en hun schoolbureau hebben deelgenomen aan cultureel- beeldende workshops in De Gruyter Fabriek bij 7 verschillende kunstenaars
Een hele dag bezig met Kunstenaars uit de Gruyter Fabriek: 'een dag waar je hoofd bijzaak wordt en je handen en je hart hoofdzaak'